VÍTEJTE

Moje advokátní kancelář působí v Šumperku a Zábřehu a je schopna poskytnout právní služby ve všech právních oblastech, zejména v oblastech práva obchodních korporací, závazkového práva a trestního práva. Klíčovou agendou mé advokátní kanceláře je také zastupování klientů v občanskoprávních a obchodních sporech.

Klienty kanceláře jsou podnikatelé z odvětví stavebnictví, strojírenského a chemického průmyslu, obchodu a služeb a nemovitostního byznysu. Právní služby poskytuji také občanům, zejména v oblastech občanskoprávních sporů, včetně rozvodových řízení, a obcím.

OBLASTI SPECIALIZACE
 • PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

  Právní pomoc v oblasti práva obchodních korporací zahrnuje zejména:

  • Zakládání obchodních společností a družstev
  • Přizpůsobení zakladatelských dokumentů obchodních korporací nové právní úpravě
  • Tvorbu právní dokumentace v souvislosti se změnou zakladatelských dokumentů
 • SPORNÁ AGENDA

  Právní pomoc v oblasti sporné agendy zahrnuje zastupování klientů před soudy zejména v těchto sporech:

  • Obchodněprávní spory
  • Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy
  • Pracovněprávní spory
  • Rozvody a majetková vypořádání mezi manžely
 • ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

  Právní pomoc v oblasti závazkového práva zahrnuje tvorbu veškeré smluvní dokumentace, zejména:

  • Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, včetně bytových jednotek
  • Zakládání společenství vlastníků jednotek
 • TRESTNÍ PRÁVO

  Právní pomoc v oblasti trestního práva zahrnuje zejména:

  • Obhajobu klientů včetně zastupování ex-offo
 • DALŠÍ OBLASTI

  Dále poskytuji právní pomoc zejména v:

  • Insolvenčním řízení včetně osobního bankrotu
  • Přestupkovém řízení
  • Stavebním řízení
O MNĚ
JUDr. Milan Janíček
Advokát

V roce 1978 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Titul JUDr. jsem získal v roce 1986. Před založením advokátní kanceláře jsem až do roku 1992 působil jako soudce u Okresního soudu v Šumperku.

Od roku 1992 vykonávám advokátní praxi a jsem zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory pod evidenčním číslem 2061. Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, zaměřuji se však zejména na právo obchodních korporací, trestní právo, závazkové právo a zastupování klientů před soudy.

KONTAKT

Centrála - Šumperk

Slovanská 21

787 01 Šumperk

Tel: +420 583 21 70 22


Pobočka - Zábřeh

nám. Osvobození 2

789 01 Zábřeh

Tel: +420 583 41 62 38


Email: advokat@milan-janicek.cz

Mobil: +420 602 564 350


Návštěvy centrály i pobočky prosím
objednávejte na čísle +420 583 21 70 22.

OTEVÍRACÍ DOBA

Centrála - Šumperk

Pondělí: 7.00 – 16.00

Úterý: 7.00 - 16.00

Středa: 7.00 - 16.00

Čvrtek: 7.00 - 16.00

Pátek: 7.00 - 15.00


Pobočka - Zábřeh

Úterý: 13.00 - 16.00

Čvrtek: 13.00 - 16.00